Sunday, September 27, 2009

rahayache aahe machine banun

रहायचे आहे मशीन बनुन........

होते फ़क्तं एकच स्वप्नं
एका जीवन साथीदाराचं

होता ध्यास एका नवीन पर्वाचा
वेगळे काही करायचा

घडली काय अशी ती चुक
बदलले जिने सर्वच विश्वं

दोष तो काय अन कुणाला द्यायचा
परिस्थितिला कि स्वत:ला

वाटते नकोच ते सारे
जे नव्हतेच कधि

वाटते रहावे असेच मशीन बनुन
नसतील जिकडे आशा अपेक्षा
नसतील जिकडे भांडणतंटे
नसतील जिकडे रुसवे फ़ुगवे

नसतील जिकडे इंद्रधनुष्यं
असतिल फ़क्तं दोनच रंग
नसेल जिथे आसवांचा पाझर
असेल फ़क्तं इंधनाचा वापर

जगायचे आहे असेच जीवन
रहायचे आहे मशीन बनुन..........

-->DEV<--

Sunday, September 13, 2009

aayusha mhanje kaay asata

आयुष्यं म्हणजे काय असतं.........

आयुष्यं म्हणजे असतो एक प्रवास
जो सुरु होतो,
आपल्या जन्मापासुन
न कदाचित
मरणानंतरही संपत नाही.

अनेक उन्हाळे-पावसाळे
पहायला मिळतात या प्रवासात.
काही सुखाचे क्षण
अनुभवायला मिळतात,
तर काही कायमचा
धडा शिकवुन जातात

काही स्वप्ने नकळतपणे पाहिली जातात
तर काही जाणुन बुजुन
पण अनेकदा त्यातली काही स्वप्ने
अर्धवटच राहुन जातात

अशा ह्या प्रवासाच्या पुस्तकात
काही पाने नकळत जोडली जातात
तर काही कोरीच राहुन जातात....
आणि मग शेवटी ह्या कोऱ्या
कागदांचे तयार होते एक वेगळेच पुस्तक
ज्याला आपण नाव देतो "माझे आयुष्यं".

-->DEV<--