Wednesday, November 4, 2009

Ekada tari

एकदा तरी.............

रोज रोज तेच करण्यात काय मजा
एकदा तरी वेगळे काही केले पाहिजे

स्वत:साठी सगळेच जगतात
दुसऱ्यासाठी जगण्यातली मजा वेगळीच असते

जिंकण्यासाठी प्रत्येक जण खेळतो
एकदा तरी हारण्य़ासाठी खेळावे

रोज रात्री स्वप्ने बघण्यात काय मजा
एकदा तरी भर दिवसा स्वप्न पहावे

दुसऱ्याची चुक दाखवणे खुप सोपे असते
एकदा तरी स्वत:च्या चुकीवर विचार करावा

आपल्या माणसांच्या आनंदाचा विचार कुणीही करेल
एकदा तरी दुसऱ्याच्या स्मितहास्यासाठी प्रयत्न करावा

प्रवाहाच्या ओघात प्रत्येक जण चालतो
एकदा तरी विरुध दिशेला चालुन पहावे

रोज रोज अपेक्षांच्या हवेत उडण्यापेक्षा
एकदा तरी वास्तवाच्या जमिनीवर चालुन पहावे

रोज रोज तेच आयुष्यं प्रत्येक जण जगतो
एकदा तरी मरुन पहावे............

-->DEV<--