Wednesday, December 16, 2009

garaj aahe ti fakta

गरज आहे ती फ़क्तं............

येईल एक असाही दिवस
दाटुन येईल मन जुन्या आठवणींनी

बोलावेसे वाटेल खुप काही
पण ते ऎकायला कुणीही नसेल

जावसं वाटेल बघायला
पण बरोबर येणारं कुणीही नसेल

हसावसं वाटेल जोक ऎकुन
पण तो जोक सांगणारं कुणीही नसेल

जावसं वाटेल CCD मध्ये
पण सोबत कॉफ़ी प्यायला कुणीही नसेल

जावसं वाटेल जवळच्या मॉलमध्ये
पण सोबत Shopping करायला कुणीही नसेल

ह्याचा अर्थं असाही नाही
कि आता काहिच शक्य नाही

गरज आहे ती फ़क्तं एका समजुतदार मनाची
एका दिवसासाठी थोड्याश्या Adjustment ची.

-->DEV<--