Saturday, January 23, 2010

baryach divsanni aaj

बऱ्याच दिवसांनी आज..........

रोजच धुसर वाटणाऱ्या वातावरणात
आज एक वेगळीच नशा जाणवतेय

नेहमी मरगळ असणाऱ्या मनात
आज एक नवीन उमेद जाणवते आहे

कधी नव्हे ते आज
काहीतरी वेगळं करावसं वाटतय

तिरस्कारांच्या शब्दांऎवजी आज अचानक
प्रेमाचे दोन शब्दं ऎकायला येत आहेत

नेहमी बेचव लागणाऱ्या जेवणाला
आज थोडीशी चव लागायला लागलीय

रोज सुनसान असणाऱ्या रस्त्यांवर
आज गर्दि दिसायला लागलीय

अनेकदा दिसणाऱ्या दोन रंगांऎवजी
आज इंद्रधनुष्य दिसु लागलय

बऱ्याच दिवसांनी आज
माणसांत आल्यासारखं वाटतय..........

-->DEV<--