Wednesday, August 4, 2010

aayusha he asach

आयुष्यं हे असच........

डोळे उघडल्यावर
सुरु होणारा हा प्रवास
संपतो मात्रं
डोळे मिटल्यावर

आजवर अनेकांनी
वर्णने केली
तरी शब्दं कमी
पडले ह्यावर

कधी भर ऊनामधे
चालायचे असते
तर कधी रात्री
चंद्राच्या मंद प्रकाशात

एकट्याने चालायच्या
ह्या वाटेवर लाभते
कधी कधी मित्रं
आणि नातलगांची साथ

स्वत:साठी जगता जगता
कधी दुसऱ्याकडेही
पहायचं असतं

आपल्या अश्रुंनाही
कधी कधी
लपवायचं असतं

आयुष्यं हे आपापलं
प्रत्येकाने ज्याचं त्याचं
जगायचे असतं

आपल्या पश्चात
लोकांनी अश्रु ढाळले तरी
आपण मात्रं हसायचं असतं...........

-->DEV<--