Wednesday, January 26, 2011

Kavita

कविता

कविता म्हणजे नसतं
नुसतच एक स्वप्नं कुणीतरी पाहिलेलं
ते असतं एक सत्यं
कुणीतरी प्रत्यक्षं अनुभवलेलं

कविता म्हणजे असतो एक प्रकाश
सर्वत्र उजळीत करणारा
कविता म्हणजे असतो एक सागर
अखंडपणे वाहत राहणारा

कविता म्हणजे नसतो
एकट्याने करायचा प्रवास
ती असते एक यात्रा
जिथे लाभतो अनेकांचा सहवास

कविता म्हणजे नसतात
नुसतेच काही शब्दं
त्या असतात मनातल्या भावना
कुणासाठीतरी आजवर जपलेल्या..........

-->DEV<--