Thursday, June 16, 2011

Chehara - II

चेहरा - II

ओसरणाऱ्या लाटांसारखे
दिवसांमागून दिवस सरतात
जाता जाता स्वत:सोबत
खुप काही घेऊन जातात

कॉलेज मधल्या दिवसातली
स्वप्ने कधीच विरुन जातात
मनातले शब्दं फ़क्तं
कागदांवरच राहुन जातात

पुढच्या आयुष्याची समीकरणे
बदलायची हिच असते खरी वेळ
ईच्छा आकांक्षांचा त्यानंतर
सुरु होतो एक नवीन खेळ

कुठल्यातरी वाटेवर
मन हे चालु लागते
कधी कधी शांत राहुन
खुप काही बोलु पहाते.

काही कळायच्या आतच
खुप काही घडुन जाते
"त्या" चेहऱ्यातुन नियती
आजही खुप काही बोलुन जाते..........

-->DEV<--