Wednesday, October 3, 2012

प्रेम म्हणजे .... २


वाटेत कुणी हरवले तरी
चालणे थांबवायचे नसते
दाटुन आले मन हे जरी
ओठांवरील हसु कमी करायचे नसते कधी

दुसऱ्यांच्या आनंदात
कधी तरी आपणही हसावे
शब्दांच्या दुनियेत कधी
आपणही हरवुन जावे

कुणा एकासाठी तरी
पहावे जगुन
आयुष्यात एकदा तरी
प्रेम पहावे करुन


करण्यासाठी प्रेम तर सगळेच करतात
काही लोक ते बोलुन व्यक्तं करतात
तर काही न बोलता
शब्दांतुन कागदावर उतरवतात

ह्यचा अर्थ असा नाही की
बोलणारे शहाणे असतात
शब्दांतुन बोलणारे ही
तेवढेच प्रेम करतात........


-->DEV<--

Wednesday, August 15, 2012

मनात कुठेतरी........


माणसांच्या गर्दीत हरवलेले
कुठेतरी मन माझे
तुला पहिल्यांदा पाहिल्यवर
वाटले आपणही जगावे थोडेसे

नकळत झाली ओळख
नंतर शब्दांशी जरी
दुर तु गेलीस कळल्यावर
ते हरवुन गेले मनात कुठेतरी


भेटणार नाहीस माहित असलं तरी
डोळे तुझीच वाट पाहतात
त्यांमधले अश्रु नकळत
कधी कागदावर उतरतात

जेवढा बाहेर पडायचा प्रयत्न करतो
तेवढाच तुझ्यात गुंतत जातो
सरते शेवटि ह्या चंचल मनाला
हेच समजावतो

आवडलेली प्रत्येक गोष्टं
मिळणं शक्य नसतं
ति नाहि मिळाली तरी
जगणं सोडायच नसतं ....

-->DEV<--