Wednesday, October 3, 2012

प्रेम म्हणजे .... २


वाटेत कुणी हरवले तरी
चालणे थांबवायचे नसते
दाटुन आले मन हे जरी
ओठांवरील हसु कमी करायचे नसते कधी

दुसऱ्यांच्या आनंदात
कधी तरी आपणही हसावे
शब्दांच्या दुनियेत कधी
आपणही हरवुन जावे

कुणा एकासाठी तरी
पहावे जगुन
आयुष्यात एकदा तरी
प्रेम पहावे करुन


करण्यासाठी प्रेम तर सगळेच करतात
काही लोक ते बोलुन व्यक्तं करतात
तर काही न बोलता
शब्दांतुन कागदावर उतरवतात

ह्यचा अर्थ असा नाही की
बोलणारे शहाणे असतात
शब्दांतुन बोलणारे ही
तेवढेच प्रेम करतात........


-->DEV<--

No comments:

Post a Comment